درباره ما

شرکت کامپوزیت صنعت قائم با هدف گسترش صنعت کامپوزیت یا مواد مرکب در کشور و با توجه به نیاز گسترده به این تکنولوژی روز دنیا در عرصه های مختلف صنعتی ، خودرویی ، ساختمانی ، دریایی و غیره به دلیل کارایی سبکی ، سهولت عمده فرایندهای ساخت ، مقرون به صرفه بودن و بسیاری مزایای دیگر در سال 1386 توسط تعدادی از کارشناسان این صنعت تاسیس گردید.

خدمات

برخی از مشتریان