مواد اولیه

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque lorem fermentum massa vel enim feugiat gravida. Phasellus velit risus, euismod a lacus et, mattis condimentum augue. Vivamus fermentum ex quis imperdiet sodales enim feugiat gravida ipsum.

Carbon
Carbon fiber: Is one of the most widely used fibers in the industry; And is used in the production of various composites. These fibers have a relatively high coefficient of elasticity compared to glass and Kevlar fibers. The coefficient of thermal expansion of this type of fiber is low at different temperatures
click
Epoxy
But epoxy, or epoxy, is a kind of thermoplastic polymer, or in other words, a kind of hard heat, which consists of the combination and interaction of the two main components of epoxy resin and hardeners, known as hardeners.
click
polyester
Polyester (in Greek): (PET or PES codes) are types of polymers that have ester groups. As a special material, it is usually called polyethylene terephthalate or PET.
click
شیشه
Glass making has an ancient history. Archaeological evidence shows that the first glass structure was built in 2500 BC. Glassmaking has similarities, both artistically and industrially.
click
Kevlar
Kevlar A brand for fibers made from strong and light para aramid that is associated with other aramids such as Nomex and Technora. It is commonly used as yarn or woven fabric or as a component of composite materials.
click
Namad
Namad is a traditional weaving of underlayment that is produced with wool. In France it is called Footer.
click
Vinyl ester
Vinyl ester resin, often referred to as vinyl ester, is a thermoset resin obtained by esterification of an epoxy resin with acrylic or methacrylic acids. The vinyl composition of this compound depends on the type of ester used and causes polymerization; So usually a deterrent is added.
click
Previous
Next