نویسنده: comsgh

ویژگی های کامپوزیت

ویژگی های کامپوزیت

ویژگی های کامپوزیت در مقایسه با آلومینیوم، فولاد و چوب به شرح زیر می باشد : 1 – وزن یا چگالی  چگالی مواد ساخته شده از جنس

مطالعه کردن