تولید و اجرای ورق های گام سینوسی

تولید بیش از 2000 متر مربع ورق گام سینوسی اجرای ورق فایبرگلاس در دیواره برج خنک کننده