آدرس کارخانه : اصفهان، شهرک صنعتی سه راهی مبارکه، انتهای خیابان دوازدهم، فاز4

آدرس دفتر: اصفهان، بوستان سعدی، مجتمع گلستان واحد 1