تامین متریال شوامل عایق پشم سنگ و ورق آلومینیوم و تجهیزات عایق کاری اجرای عملیوات عایق کاری، ورق کاری، رنگ و سندبلاسوت در محیط پالایشگاه و تاسیسات بیرون از پالایشگاه